Vanaf heden kan iedereen zijn examen afleggen via 'e-learning'  (zowel voor outdoor als voor indoor).

Drillster is een platform waar je de verschillende modules kan aanleren en inoefenen vooraleer het examen van theoretisch scheidsrechter af te leggen. 

De modules voor outdoor zijn : 
* Signalen 
* Speldeelnemers 
* Spelregels 
* Spelsituaties 
* Overtredingen 

Er is ook een module voor zaalhockey. 

Nieuw is de module "Jeugd op klein veld". Deze module gaat over de regels in U7 tot U12. 
Er is geen examen aan deze module gelinkt. Het zijn alleen oefeningen. 

We raden je aan om voldoende te oefenen alvorens je het examen aflegt. 
Als je niet slaagt moet je een aantal weken wachten vooraleer je het examen opnieuw kan afleggen. 
En wie voldoende geoefend heeft slaagt sowieso... 

De kosten die daaraan verbonden zijn worden door Indiana gedragen voor zover je slaagt voor het examen.

Vanaf 1 september 2018 moeten alle spelers van U19-leeftijd (°2000-°2001-°2002) geslaagd zijn voor het examen om aan de competitie te mogen deelnemen.